CD infoNincs kép! Középkori templomok a Felső-Tisza-vidéken      

ÁR: 2.000 Ft
Thaler Tamás - Kerny Terézia
96 oldalas fotóalbum
megjelent 2008. december 1.
-


A kötet az alábbi Felső-Tisza-vidéki középkori templomokat mutatja be:
Szabolcs, Nyírtura, Nyirbátor, Piricse, Nyírbéltek, Nyírmihálydi, Ófehértó, Baktalórántháza, Fényeslitke, Papos, Anarcs, Tiszabezéd, Lónya, Vámosatya, Beregdaróc, Tákos, Csaroda, Márokpapi, Tarpa, Tunyogmatolcs, Fehérgyarmat, Sonkád, Vámosoroszi, Kisszekeres, Nagyszekeres, Gyügye, Szamosújlak, Jánkmajtis, Túrricse, Gacsály, Szamostatárfalva, Szamosbecs, Csengersima, Csenger, Nagymuzsaly, Kismuzsaly, Bene, Csetfalva, Huszt.

"Örömmel veszem a kezembe a térségünk legértékesebb és legszebb templomairól kiadott könyvet. Erre
és az ehhez hasonló kiadványokra mindannyiunknak nagy szüksége van. Barangolásaink alkalmával fedezhetjük
fel azokat az értékeket, amit az elôttünk járt nemzedékek hagytak ránk. Csak csodálni tudjuk azt
az áldozatot, amit egy-egy ilyen templom megépítésekor adtak hitvalló ôseink. Üzenetüket templomaink
csendjében talán egyre többen megértik. Másrészrôl pedig boldogan és büszkén fedezhetjük fel országunk
tájait, népi építészetét, igazán szép örökségünket. A könyv által bemutatott templomainkra magam is mindig
hálaadással és büszkén tekintek. A Tisza, Szamos és a Túr folyók közelében lévô értékeinket még mindig
nem ismerik elegen ebben az országban sem. Egyre több turista keresi fel ezt az észak-keleti térségünket,
hogy néhány napot itt töltve pihenjenek, feltöltekezzenek és élményekkel gazdagon térjenek haza. Úgy
gondolom, hogy boldogan fogják majd a kezükbe ezt a kiadványt, amikor visszagondolnak a kirándulásukra.
Ugyanakkor hívogató is lehet ez a könyv sokaknak. Országunknak e kis sarkában nem csak a három Európa-
Nostra díjas templomunkat láthatják, hanem azokat is, amelyek mellett nem lehet bezárt szemmel és szívvel
elhaladni. E kiadványban nagyon szép felvételeket láthatunk templomainkról, és a legszükségesebb információkat
is megkaphatjuk. Jólélekkel ajánlom minden kedves érdeklôdônek ezt a szép és igényes kiadványt."
Bartha Gyula
a Szatmári Református Egyházmegye esperese