CD infoNincs kép! MOZART ÖSSZKIADÁS      

ÁR: 26.000 Ft
Mozart összes műve 171 db CD-n
a jubileumi évre készített egységes gyűjtemény
Donath, Berganza, Ghedda, Schreier...
Brillant


Soloists include famous singers such as Peter Schreier, Helen Donath, Teresa Berganza, Ann Murray,Nicolai Ghedda, Anneliese Rothenberger, Theo Adam and Charlotte Lehmann.Conductors include such names asSir Colin Davis, Sir Charles Mackerras, Ton Koopman and Kurt Mazur.