CD infoNincs kép! Pergolesi      

ÁR: 1.500 Ft
Stabat Mater
Pászthy Júlia - Heim Mercedes
Angelica Leánykar
Hubay Jenő Kamarazenekar
Gráf Zsuzsanna
MZA-070


Stabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.
Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
Quae moerebat et dolebat
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?
Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis
Et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem Natum
Moriendo desolatum,
Dum emisit spiritum.
Eia Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.
Fac, ut ardeat cor meum,
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.
Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui Nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.
Fac me Vere tecum flere,
Crucifixo condolere
Donec ego vixero.
Juxta Crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem
Et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari,
Ob amorem Filii.
Inflammatus et accensus
Per te, Virgo, sim defensus
In die judicii.
Fac me cruce custodiri
Morte Christi premuniri
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria.
Amen.

Jacopone da Todi


Áll a fájdalomnak anyja,
Kín az arcát könnybe vonja,
Úgy siratja szent Fiát.
Gyász a lelkét meggyötörte,
Kín és bánat összetörte,
Tőrnek éle járta át.
Ó mi nagy volt ama drága
Szűzanya szomorúsága,
Egyszülött szent magzatán!
Mennyit sírt és hogy kesergett,
Látván azt a nagy keservet,
Azt a nagy kínt szent Fián.
Ki ne sírna, melyik ember,
Hogyha ennyi gyötrelemben
Látja lankadozni őt?
Ki ne sírna Máriával,
Hogyha látja szent Fiával
Szenvedni a szent szülőt?
Népét hogy megmossa szennytôl,
Látta tenger gyötrelemtôl
Roskadozni Jézusát.

Látta édes egyszülöttét,
Halálos nagy elepedtét,
Látta, hogy halálra vált.
Szeretetnek szent kútfôje,
Add, a fájdalomnak tôre
Járjon át a lelkemen.
Hogy szívemben lángra kelne
Krisztusomnak szent szerelme,
Segíts neki tetszenem.
Esdek, hogy szívembe véssed,
Szűzanyám, nagy szenvedésed
S az Átvertek sebeit.
Gyermekednek, a sebzettnek,
Ki miattam szenvedett meg,
Osszam meg gyötrelmeit.
Add meg kérlek, hogy míg élek,
Együtt sírjak mindig véled
S azzal, ki a fán eped.
A keresztnél véled állni,
Gyászban veled eggyé válni:
Erre űz a szeretet.

Dicső szűze szent szüzeknek,
Hadd ízleljem kelyhedet meg:
Add nekem fájdalmaid:
Add tisztelnem, add viselnem,
S nem felednem: holt Szerelmem,
Krisztusomnak kínjait.
Sebeivel sebesítsen,
Szent mámorba részegítsen
Buzgó vérével Fiad.
Ki érted lángragyúltam, égek
Védj meg engem, drága Szűz te,
Ha az ítélet riad.
A kereszt őrizzen meg,
Krisztus halála óvjon meg,
A kegyelem oltalmazzon meg.
S hogyha testem porba tér meg,
Lelkem akkor a nagy égnek
Dicsőségét lelje meg.
Ámen.

Sík Sándor fordítása

-------------------

Az énekkarról:
www.angelica.hu