CD infoNincs kép! Barangolás a középkorban      

ÁR: 1.000 FtAKCIÓ!
zenével és képekkel
Gregorián énekek
Schola Gregoriana Monostorinensis
Jakabffy Tamás
MZA-087


Az 1998-ban alakult kolozsvári Schola Gregoriana Monostorinensis annak a törekvésnek kötelezte el magát, amelynek hirdetői újra funkcionális liturgikus zeneként szeretnék érteni és énekelni a római katolikus egyház zenei anyanyelveként máig egyetlen gregoriánt. Ezek az énekelt szövegek nem annyira a zeneművészet, mint sokkal inkább a kultusz szolgálatába szegődnek: emberi hanggal élővé tett liturgikus tevékenység. Szkólánkban a hivatásos zenészek mellett más szakmák művelői is énekelnek.A Schola Gregoriana Monostorinensis a gregorián ének legigényesebb értelmezési rendszere, az ún. szemiológiai szemlélet alapján interpretálja az európai hagyomány mára újra "megtisztított" repertoárját, illetve a szemiológiai tanulságokat alkalmazva szólaltatja meg a magyar gregoriánumot, amelyet neves budapesti kutatók (például Rajeczky Benjamin, Dobszay László, Szendrei Janka) immár az európai kultúra közkincsévé tettek. A gregorián szemiológia a legkorábbi lejegyzések sajátos jeleinek, a neumáknak a rendszerező értelmezése: az interpretáció számára kínál hozzáférhető módszert a szöveg és a dallamformálás összefüggéseinek megtalálásához. A solesmes-i bencés Eugene Cardine nyomán ma már számos gregorianista dolgozik a szemiológia módszerével, így Alberto Turco, Rupert Fischer, Berchmans Göschl, Luigi Agustoni, Kornelius Pouderoijen, Godehard Joppich. A magyar nyelvterületen a Bécsben élő Béres György honosította meg a szemiológiai szemléletet.---Középkori templomaink a Börzsönytől a Zemplénig. DIGITÁLIS FOTÓK: 300 kép.

További információ