CD infoNincs kép! A Balaton-felvidék évszázadai - Fotóalbum      

ÁR: 2.000 Ft
Thaler Tamás - Ludwig Emil
A 96 oldalas szí­nes album
Műemlék templomok, kolostorok, várak, kastélyok és parasztházak
balfel


Nem is gondolnánk, milyen fiatal teremtmény a mi kedves Balatonunk a maga 22000 esztendôs életkorával, összehasonlítva a partján púposodó-csúcsosodó, évmilliók alatt kih?lt vulkánokkal, vagy az ôstengeri állatok és növények maradványaiból mérhetetlen idô alatt feltornyosult bakonyi hegyekkel. És ha az általunk nem is személyesen, de krónikákból és ásatásokból ismert emberek ? kelták, rómaiak, avarok, magyarok, svábok ? 1-2 ezer év leforgása alatt épített, és részben még ma is meglévô alkotásait látjuk, elgondolkodhatunk a történelmi idô viszonylagos voltáról. Hiszen a nagyapáink idejében épült kôpincék megfeketedett boltozata ódon régiségnek t?nik a római villa csillogó mozaikpadlójához képest, s egy XVIII. századi, roskatag oldalú malommal összehasonlítva remek karban van a forró mészhabarccsal egybeforrasztott kövekbôl rakott Árpád-kori templomfal.
Pannon castrumok, román kori és gótikus templomok, erdôk s?r?jében rejtôzô kolostorromok, török kori végvárak, barokk paloták és XIX. századi betyárkocsmák képei, és a lényegüket ismertetô írások segítik az Olvasót, akit térképes útikalauzzal szeretnénk megnyerni egy valóságos utazáshoz.